Veľké osturnianske jazero

  Náročnosť trasy: mierne náročná, čas trasy 1,5 hod.

 • Veľké osturnianske jazero je prírodná rezervácia pomenovaná podľa rovnomenného jazera, nachádzajúca sa v západnej časti ochranného pásma Pieninského národného parku, severozápadne od obce Osturňa.  Dominantnou prírodnou pamätihodnosťou je Veľké osturnianske jazero (815 m n. m.), ktoré je s rozlohou 0,25 ha najväčším z troch jazier, nachádzajúcich sa v tejto oblasti. V minulosti vodná plocha jazera dosahovala väčších rozmerov; o niekdajšej veľkosti svedčí močaristé okolie. Jazero vzniklo nahromadením krýh, ktoré sa zosúvali z hraničného chrbta (986 m n. m.) južným smerom až do nadmorskej výšky 790 metrov. Jazero je zásobované zo severu vtekajúcim bezmenným povrchovým tokom ako aj podzemnými prameňmi, vďaka čomu má vyrovnaný vodný režim počas celého roka. Z jazera vyteká bezmenný potok vlievajúci sa v obci Osturňa do Osturnianskeho potoka.

Trasa z chaty:  Ak máte záujem navštíviť jednu z chránených oblasti nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Osturňa neváhajte zbaliť si kúsok slaniny a vyrazte podľa našich inštrukcií. Z chaty sa po hlavnej ceste vyberiete smerom do stredu obce až narazíte na turistické značenie a križovatku pri dome 105. Následne sa vyberiete smerom doľava, teda cestou so žltým turistickým značením. Touto farbou sa bez veľkej námahy dostanete až k chránenej oblasti s názvom Jazero, jedno z najkrajších miest tejto túry.